Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

kom

Giriş
 
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ UYARILARI!!!
 
UYUŞTURUCUNUN ZARARLARI
 
BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER ÇÖZÜM DEĞİL 
                                                              ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETİR
kom1.jpg
Fiziki Etkileri
Beyin ve Merkezi Sinir sisteminde : 
 Sigaradan itibaren bütün uyuşturucuların en büyük zararı ve tahribatı beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindedir.
Bu sebeple beynin mazrufu olan aklı ve iradeyi işlemez hale getirir. Kişiyi dengeden, normal yaşam ve davranışlardan uzaklaştırırlar.
      Beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanı uyuşturuculardır. Bağımlılarda beliren ilk olgu; akıl ve sinir hastalıkları ve arızalarıdır. Delilik, erken bunama, şuur kaybı, uykusuzluk, felçler hezeyan (sayıklama, saçmalama, akıl dışı davranışlar ) halüsinasyon (vehim, hayal görme, işitme vs. ) lar, zeka ve hafıza kayıpları.En kısa ifade ile: Akıl hastalıkları, zihni ve ruhi karmaşa ve kaoslar .
 Sindirim Sisteminde: 
       Bulantı, kusma, karın ağrıları, kabızlık, ishal, mide ve bağırsak spazmları, kanama ve yaraları, gastrit, ülser vs.
 Karaciğer ve Böbreklerde:
       Bu zehirlerin organizmadan atılmasında en ağır görev bu organlara düşmekte olup, karaciğer ve böbreklerde büyük arıza ve tıkanmalara, karaciğerde yetersizlik, yağlanma ,sertleşme (siroz)...
Böbreklerde büyük tahribat, albümin, kan ve idrar çoğalması, tıkanmalar ,ağır böbrek hastalıkları
 Gözlerde:
      Işık ve mesafede uyumsuzluk, şaşılık gece körlüğü, göz bebeği büyümesi, küçülmesi, göz adele felci bilinen sonuçlar ve tezahürlerdir.
Solunum Sisteminde: 
      Nefes darlığı, öksürük, boğulma hissi, bu yolla kalp sıkışmaları, solunum felçleri ve ölümler bilinen olaylardır.
 Kan organlarında: 
      Kan ,insan hayatının en önemli organı olup, uyuşturuculardan büyük zararlar görür. Kansızlık ,kan zehirlenmeleri, kan hücrelerinde şekil ve miktar değişiklikleri, kanın korkulu arızası olan pıhtılaşma ve kangrenler başlıca arızalardır.
Zehirlenme:  
       Uyuşturucuların başta gelen olumsuzluğu zehirlenmeler ve bu yolla gelen ölümlerdir. İlk defa olursa HAD, tekerrür ederse "Müzmin Zehirlenme" adını alır.
Sosyal ve Maddi Etkileri
      Sosyal bir varlık olan insanın çevresi ile uyum içinde olması, akıl ve zihin sağlığı ile mümkündür.
       Bu sebeple akli ve zihni hayatın en büyük düşmanı olan uyuşturucular, insanın uyum gücünü zaafa ve iflasa götürmekle onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnızlığa, bunalıma ve hemen ardından da sorumsuz, hipisel (hayvani) bir hayata mahkum eder. Bağımlıyı yaşayan bir ölü haline getirir. (Hip Kültür)
       Bu sebeple, uyuşturucuların, bağımlıya, aile hayatına, doğacak çocuklara, iş hayatına, aile ve ülke ekonomisine, ferdi ne toplumsal ahlaka (namus ,iffet, şeref, haysiyet v.s.) verdiği zararlar ifadelere sığdırılamaz.
       İntiharların, cinayetlerin, her türlü fuhşiyat, gasp ve anarşinin temelinde uyuşturucu vardır.
      İç ve dış düşmanların en tahripkar silahı uyuşturucu ve uyuşturucu salgınlarının itici gücü olan uyuşturucu kültürü (hip kültür) dür. Cemiyetleri inkıraza götüren her türlü maddi ve manevi tahribatın temeldeki sebebidir. Bunlar.
     Ayrıca AİDS, frengi, verem, kanser, kangren ve benzeri bir çok ölümcül hastalığın yayılmasında da en büyük fail uyuşturucular ve bağımlılarıdır.
 
SADECE BİR KEZ 
ÇOK KEZİN İLKİDİR! 
 kom2.jpg
 
AİLELER DİKKAT
 
65986.jpg
 
 
GENÇLER MADDE KULLANMAYA NEDEN BAŞLAR ?
     ARKADAŞ ETKİSİ 

     Gencin madde bağımlısı bir arkadaşı (sevgilisi) varsa eğer, genç, arkadaşının (sevgilisinin) etkisi ile madde kullanımına başlayabilir.  
 
BİLGİLENMEK, 
BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK 
VE YARDIMLAŞMAK 
MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KORUNMANIN 
EN İYİ YOLLARINDANDIR
 
        Bazı gençler maddeleri meraklarını gidermek için kullanırlar. Alkol, sigara, ilaçlar hakkındaki bilgileri TV, internet, okul, aile, arkadaş sohbetlerinde toplar ve merak ederler. Merak bağımlılığa giden yolda bir başlangıçtır. 
        Sosyal bir grup içerisinde yer alan genç, grubun dışında kalmak, onlardan farklı olmak korkusu yaşamaktadır.       Gencin madde bağımlısı bir grupla arkadaşlığı varsa eğer, madde kullanma isteği arkadaş çevresinin baskısıyla daha da yoğunlaşır. 
       Gençler model alma yolu ile madde kullanan kişileri (anne-babalarını, akrabalarını, öğretmenlerini, sanatçıları vs.) taklit ederek madde kullanımına başlarlar.
 
MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI DA BİR HASTALIKTIR 
VE TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR
KOM3.jpg
 
ÜRETMEYEN, 
İYİ PAYLAŞIMLARDA BULUNMAYANLARIN, 
BOŞ VAKİTTEN DOLAYI 
BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERLE 
KARŞILAŞMA İHTİMALİ DAHA DA YÜKSEKTİR.
 
     Gençleri madde bağımlısı yapmak isteyen çevreler, ambalajsız, jelatinsiz, hijyenik olmayan ve bağımlılık yapan maddeleri, ağrı kesici, rahatlatıcı, zinde tutucu ve buna benzer özelliklerini anlatarak ve genellikle de ilk birkaç defa ücretsiz olarak verirler.
 
SONUÇ
MADDE KULLANIMINA BAŞLAMADA BİR TEK NEDEN YETERLİDİR.
 
GÜVENLİ BİR MADDE VE GÜVENLİ BİR KULLANIM ŞEKLİ YOKTUR. 
KULLANAN HERKES İÇİN BAĞIMLILIK GELİŞME RİSKİ EŞİTTİR. 
BAĞIMLILIĞI ENGELLEMEK KİŞİNİN ELİNDEDİR.
TEK YOL HAYIR DEMEKTİR.
      ÇOCUĞUNUZUN MADDE KULLANDIĞINI ANLADIĞINIZDA !
 
kom4.jpg
      BUNLARA DİKKAT EDİN 
      Paniğe kapılmayın, öfke ile hareket etmeyin, sorunu görmezden gelmeyin, durumunu gözlemleyin, çocuğunuzun sosyal çevresini inceleyin, sorunun kaynağını tespit etmeye çalışın, çocuğunuzun arkadaş ilişkilerini gözden geçirin, çocuğunuza kesinlikle kötü davranmayın. 
     Çocuğunuzun madde kullanmasının sebepleri arasında sizin de eksik ve yanlış davranışlarınızın olabileceğini unutmayın, Uzman bir hekim bilgisine başvurun ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edin, çocuğunuzu sıkmayın, sevgi ve şefkatle daha fazla zaman ayarın, aile bağlarını gözden geçirip, sorunları giderip ilişkilerinizi güçlendirmeye çalışın. Çocukların madde kullanmaya başlamasını önlemede ailelerin çocukları ile ilişkilerinin kalitesi önemli bir yer tutar. 
     Çocukları ile kuvvetli sevgi ilişkisi olan, doğru ve yanlışları öğreten davranışları için uygulanabilir kurallar koyan, bunların uygulanmasını sağlayan ve çocuklarını gerçekten dinleyen ebeveynler çocuklarının uygun ve maddeden uzak bir ortamda yetişmesini sağlamış olurlar. İnsanların ihtiyaçları sonsuzdur. Çocuğunuzun yaşını, sosyal çevresini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ne kadar harçlık vereceğinizi belirleyin. Belirlenen bu rakam ihtiyaçların üzerinde ya da bu ihtiyacı karşılamayacak miktarda olmamalıdır. 


      
SAĞLIK, 
      HERHANGİ BİR KİMSENİN 
      BİZE HEDİYE EDEBİLECEĞİ 
      BİR OLGU DEĞİL, 
      BİZİM SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKEN
      BÜYÜK BİR DEĞERDİR.
       ÇOCUK VE GENÇLERE ÖRNEK OLMA

       Çocukların her gün karşı karşıya kaldıkları anne baba tutum, davranış ve ilişki biçimlerinin; onların eğitiminde çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Aile ilişkileri, çocuklar için, davranış biçimleri ve insan ilişkilerinin öğrenildiği bir sahne oluşturmaktadır. Madde kullanım konusunda da, benzer mekanizma işlenmekte olup; çocuklar, anne babanın maddeler konusundaki tutum ve davranışlarını gözlemlemekte ve benzer şeyleri uygulamaktadır.
       Toplumda, anne baba başta olmak üzere, öğretmenler ve diğer etkili yetişkinlerin madde kullanımı konusundaki tutum ve davranışları; çocuk ve gençler için çoğu kez kavram karmaşası yaratmaktadır. Çocuk ve gençler, zararlı etkisi kesin olarak kanıtlanmış olan sigara ve alkol gibi maddelerin, neden erişkinler tarafından kullanıldıklarını tam olarak kavrayamamakta; kendilerinin de bu ve buna benzer maddeleri kullanabileceği düşüncesi oluşmaktadır. Anne babalar, her ne kadar, çocuk ve gençleri bağımlılık yapan maddeler konusunda uyarsa da; kendi sergiledikleri davranış modelleri, mantıklı uyarılarından çok daha etkin olmaktadır.
       Bu nedenle, anne babaların, kendilerinin kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarının nasıl olduğunu irdelemeleri gerekir. Örneğin alkol, sigara, ilaç kullanımı konularında bu maddeleri kullanma nedenleri, sıklıkları, bu maddelere gereksinimleri, kullanıp-bırakma , bu alandaki güçlülük ve zayıflıkları gibi özelliklerin hepsi önem taşımaktadır.
      Çocuklar, anne babanın davranışlarını görerek öğrenir, anne-babanın birbirlerine olan tutum ve davranışlarını da kendilerine örnek alır, sorunların çözümünde anne babanın davranışlarını kopya ederler.
     

   
 ÖNLEME
    Gençlerin madde kullanmaya başlamasını önlemede ailelerin çocukları ile ilişkilerinin kalitesi önemli bir yer tutar.    Çocukları ile kuvvetli sevgi ilişkisi olan doğru ve yanlışları öğreten, davranışları için uygulanabilir kurallar koyan, bunların uygulanmasını sağlayan ve çocuklarını gerçekten dinleyen ebeveynler çocuklarının uygun bir aile ortamında yetişmesini sağlamış olurlar.
     İnsan ihtiyaçları, sonsuzdur.Çocuğunuzun yaşını sosyal çevresini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ne kadar harçlık vereceğinizi belirleyiniz. Belirlenen bu rakam ihtiyaçların üzerinde yada bu ihtiyaçları karşılayamayacak miktarda olmamalıdır.


    
-Değerlerin öğretilmesi
     Her ailenin bazı prensip ve standartlarla belirlenmiş davranış beklentileri vardır. Sosyal, ailesel ve dini değerler gence alkole ve maddeye hayır demeleri için nedenler bulmasını ve kararlılıklarını kesin bir şekilde sürdürmelerini sağlar.
     Aile değerlerinizi çocuğunuza açık bir şekilde öğretebilmeniz için:
     İzin alması için gerekli olan değerleri açık bir şekilde belirtin ve dürüstlük, sorumluluk alma ve kendine güvenin neden önemli olduğunu, bu değerlerin iyi kararlar vermede nasıl yardımcı olacağı hakkında konuşun.
     Kendi davranışlarınızın çocuğunuzun değerlerinin gelişmesini nasıl etkilediğini sakın unutmayın. Çocuklar kendi anne-babalarının davranışlarını taklit ederler. Örneğin sigara içen anne ve babaların çocuklarının sigara içme yüzdesi daha yüksektir. Sigara içme, alkol ve yatıştırıcı ilaçları alma davranışlarınızı yeniden gözden geçirin. Unutmayın ki sizin bu maddeye karşı tutumunuz çocuğunuzun alkol veya madde kullanıp kullanmamaya karşı belirleyeceği tutumu şekillendirecektir. Bu zaman zaman aldığınız alkolü tamamen kullanmamanız anlamına gelmektedir. Çocuklar bağımlılık düzeyinde, kendisine ve ailesine zarar verebilecek düzeyde alkol kullanımı ile sosyal içicilik arasındaki farkı anlayabilirler.
     Çocuğunuzun asla sizin içkinizden tatmasına izin vermeyin. Böylece çocuk, erişkinler için yasal ve kullanılabilir olan alkolün çocuklar için yasal olmayan bir madde olduğunu görebilir.
     Kendi söz ve davranışlarınız arasında ki uyuma dikkat ediniz. Çocuğunuzun sizinle özdeşim kurduğunu unutmayınız. Çocuğunuzdan beklediğiniz davranışları sizin gösterdiğinizden emin olunuz. Çocuğunuz sizi model alır.   Sizin davranışlarınızın, tutumlarınızın, sorunlarla başa çıkma yollarınızın benzerlerini çocuğunuzda görebilirsiniz.
    Çocuğunuzun sizin aile değerlerinizi anladığından emin olunuz. Aileler bazen çocuklarının nadiren veya hiç konuşmadan değerleri aldıklarını düşünürler. Bu doğru değildir. Bunlar, aile yemek için bir araya geldiğinde konuşulabilir.


    
 -Alkol ve Diğer Maddelere Karşı Kuralların Konması ve Bunların Uygulanması
      Kuralların konması işin sadece başlangıç kısmıdır. Önemli olan bunların uygulanmasıdır. Kurallara uyulmadığında uygulanacak yaptırımlar da önceden belli olmalıdır.
      Açık olun. Kuralların nedenlerini açıklayın. Kuralların neler olduğunu ve nasıl bir davranış beklediğinizi söyleyin. Kurallara uymamanın sonuçlarını, yani yaptırımın ne olacağını, nasıl uygulanacağını ve ne kadar süreceğini tartışın.
     Tutarlı olun. Çocuğunuzun alkol veya madde kullanmaması konusundaki kuralların evde, arkadaşında ve her yerde geçerli olduğundan emin olun.
     Makul olun. Daha önce kararlaştırılmamış yeni kuralları ve cezaları çocuğunuzla tartışmadan uygulamayın. "Baban eve geldiğinde seni öldürür" gibi gerçekçi olmayan tehditlerden kaçının. Bunun yerine sakin bir şekilde tepki verin ve daha önce kararlaştırmış olduğunuz cezayı uygulayın.

   
  -Alkol ve Maddelerin Etkileri Hakkında Bilgi Sahibi Olma: 
      Aileler; bağımlılık yapan maddeler hakkında bilgilenmeli, tehlikeyi kendilerinden ve çocuklarından çok uzaklarda görmemeli, tehlikeden uzak kalabilmek için tedbirler geliştirmelidirler.


    
 -Çocuğunuzla Konuşma ve Onu Dinleme
      Bir çok aile çocuğu ile alkol ve diğer maddelerin kullanımını konuşmaktan kaçınır. Bazıları kendi çocuklarının böyle maddelerle karşılaşmayacağını düşünür. Bazıları ise bunu nasıl konuşacağını bilmediği için veya böyle fikirleri çocuğun kafasına koymak istemediği için konuşmaz.
     Çocuğunuz böyle bir problem yaşayıncaya kadar beklemeyin. Tedavi programlarına giren bir çok genç ailelerin öğrenmesinden önceki en az iki yıldan beri madde kullandıklarını açıklamaktadırlar. Çocuğunuzla madde ve alkol hakkında daha erken konuşmaya başlayın ve iletişim kanallarını açık tutun.
    Tüm cevapları bilmeme olasılığından endişe etmeyin. Çocuğunuz bununla ilgili olduğunuzu bilsin yeter. Birlikte cevapları araştırabilirsiniz.
    Aşağıda çocuğunuzla alkol ve madde hakkında konuşabilmenizi sağlayacak bazı ipuçları bulacaksınız.
    İyi bir dinleyici olun. Çocuğunuzun size problemlerini veya sorunlarını getirebileceğinden emin olun. Çocuğunuzun size söylediği şeyleri dikkatle dinleyin. Öfkenizi kontrol edin, şiddetten kesinlikle kaçının. Gerekiyorsa, sakinleşmek için kendinize süre verin. Çocuğunuzun ne söylediğine çok dikkat edin. Eğer çocuğunuz sorunlarından bahsediyorsa, okulda veya arkadaşlarıyla işlerin nasıl gittiğini siz sorun.
    Hassas konularda da konuşabileceğinizi hissettirin. Gençler, kendileri için önemli konularda ailelerinden bilgi alabileceklerine inanmak isterler.
    Ödüllendirin. Sadece yanlışlar üzerinde odaklanmayın, iyi yaptığı şeyleri de fark edin ve bunları belirterek pekişmesini sağlayın. Aileler ödüllendirmekte eleştirmekten daha cömert olursa çocuklar kendilerini daha iyi hissederler ve kendi kararlarına güvenerek özgüveni yüksek gençler olurlar. Burada kastedilen sözel ödüllendirmedir.  Yani çocuğunuzun yaptığı davranışı beğeniyorsanız onu takdir ettiğinizi söyleyin.
     Açık mesajlar verin. Alkol veya madde hakkında konuşuyorsanız çocuğunuza kullanmama mesajını açık şekilde verdiğinizden emin olun. Böylece çocuğunuz kendisinden beklenenleri tam olarak bilecektir.
     Doğru davranışlarınızla model olun. Çocuğunuzdan beklediğiniz dürüstlük, ahlaklı olmak gibi davranışları kendiniz gösterdiğinizden emin olun.


   
  -İletişim İpuçları
      Dinleme; 
    
§             Dikkatle dinleyin 
    
§             Sözünü kesmeyin 
    
§             Çocuğunuz konuşurken kendi söyleyeceğinizi 
    
§             Hazırlamakla meşgul olmayın 
    
§             Çocuğunuzun sözünün bittiğinden emin olana kadar bekleyin. 
     Gözleme; 
   
§             Çocuğunuzun yüz ifadesi ve vücut dilini anlayın. 
   
§             Çocuğunuz sinirli ve rahatsız mı veya rahat mı görünüyor? 
   
§             Konuşma süresince çocuğunuzun söylediklerini ona eğilerek, omzunu tutarak ve başınızı sallayarak ve 
göz teması kurarak dinleyin. 
   
§             Çocuğunuzun konuşmalarını ciddiye alın. 
     Cevap verin; 
   
§             "Şunu yapmalısın", "senin yerinde olsam" veya "ben senin yaşındayken" ile başlayan cümleler yerine
"çok ilgimi çekti" , "anlıyorum ki bu bazen zordur" gibi cümlelerle başlamak cevap vermek için daha uygundur. 
   
§             Eğer çocuğunuz size duymak istemediğiniz şeyler söylüyorsa, sakın bunları yadsımayın. 
   
§             Her durum için çocuğunuza önerilerde bulunmayın. Bunun yerine anlattığı şeylerin ardında ki duyguları anlamaya çalışın. 
   
§             Çocuğunuzun kastettiği şeyi anladığınızdan emin olun. 
   
§             Çocuğunuzun içinde bulunduğu güç durumu sizinle paylaştığı için pişman olmasına neden olmayın. Her zaman onun yanında olacağınızı hissettirin.
 
kom5.jpg
TEDAVİ 

     Madde kullanan kişiler tedavi olabilir. Özellikle tedavi ilkelerini yerine getiren kişilerde maddeyi bırakma oranı çok yüksektir. Kullanıcılar arasında "bu hastalığın tedavisi olmadığı" yolunda bir kanı yerleşmiştir. Bu değiştirilmeye çalışılmalıdır.Maddeyi bırakan kişilerde tekrar madde kullanımına başlamak sık olarak gözlenen bir durumdur. Kişi maddeyi bıraktıktan sonra bir daha hiçbir zaman kullanmamalıdır. Bir kez kullanması onun eski günlerine dönmesine neden olabilir.

Tedavinin ilkeleri
     Bu maddeleri kullanan kişilerin tedavisi kişiye, kullanılan maddenin cinsine ve kullanım süresine göre değişiklikler göstermektedir.
    
Tedavinin başarısı için iki önemli etken sayılabilir:
•             Bunlardan birincisi kişinin tedavi olmayı istemesidir. Eğer kişi tedavi olmayı kendisi istemiyor ise, kimse ona zorla bıraktırmayı başaramaz. 
•             Diğeri ise kişinin maddeyi bırakmaya kendini hazır hissetmesidir. Çünkü, kişi maddeyi bıraktığı zaman alışkanlıklarını, yaşadığı ortamı değiştirmek zorunda kalabilecektir. Eğer tüm bunlara hazır değilse, yapabilecek fazla bir şey yoktur. Madde kullanan kişide bağımlılık geliştiyse, tedavi daha güç olacak ve daha uzun sürecektir. 
Ayrıca, madde kullanımı ile daha da artan aile içi iletişim bozukluklarının, kopukluklarının giderilmesi için anne ve babanın da tedaviye katılması gerekir.
 
                                                                         SORUNUN BİR PARÇASI DEĞİL 
                                                     ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLALIM 

 

kom6.jpg

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS