Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

PolisAkademi

Giriş
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
 
Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çalışan ve çalıştırabilen amir ve memur yetiştirmek, Güvenlik Bilimleri alanında lisansüstü eğitim ve öğretim vermek, Polis Yükseköğretim Kurumları olarak çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.
Polis Akademisi'nin amacı; bilimsel özerkliğe sahip, bünyesinde fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulları bulunan bir yüksek öğretim kurumu olarak Emniyet Teşkilatı'nın memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim yapma, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmaktır.
Bu amaçlar yerine getirilirken:
·       Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.
·       Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
 
Gölbaşı Yerleşkesi
Polis Akademisi Başkanlığı
Telefon :
0 (312) 499 70 02 - 0 (505) 318 85 00
Faks : 0 (312) 499 70 19
Dahili: Dahili numaralarımızın başına 46 ekleyerek direk arama yapabilirsiniz.
E-posta :
polisakademisi@pa.edu.tr / polisakademisi@egm.gov.tr
Adres : Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA



Anıttepe Yerleşkesi
Polis Akademisi Başkanlığı
Telefon : 0 312 412.8834 -0 312 231 7840 -0 312 231 7841 - 0 (505) 318 85 00
Dahili: Dahili numaralarımızın başına 46 ekleyerek direk arama yapabilirsiniz.
E-posta :
polisakademisi@pa.edu.tr / polisakademisi@egm.gov.tr
Adres : Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Necati Bey Caddesi No:108 Anıttepe / ANKARA

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS